Kung Björns grav

RAÄ: Falköping 18:1

 

 

Kung Björns grav

Kung Björns grav

 

Till en början kallades gånggriften för Gläshall men så under 1700-talet fick den namnet Kung Björns hög. Vem kung Björn var vet vi inte. Men säkert var gånggriften redan flera tusen år gammal då han levde. Andra gånggrifter som döpts efter kungar är Ragnvalds hög i Karleby. Ragnvald var kung i Sverige någon gång på 1120-talet. Han sägs ha blivit ihjälslagen i Karleby år 1126.

Den som vill besöka Kung Björns gånggrift får leta mitt i ett av Falköpings villaområden på Erik Dahlbergsgatan. Gånggriftens hög är cirka 20 meter i diameter och 0,5 meter hög. Lite ovanligt är att alla synliga stenar i gånggriften är kalkstenar. I vanliga fall brukar det även ingå andra hårdare bergarter. En gång i tiden ska det ha funnits en östlig gång till graven men den är nu borta.

 

ben från grav

Ben från Kung Björns grav

 

1952 gjorde man en undersökning av Kung Björns grav och fanns då följande föremål:

  • en skifferkniv
  • en dubbelknapp av brons
  • flintskärvor
  • en bärnstenspärla
  • ben

 

Fynden tyder på att det handlar om sekundärbegravningar, det vill säga senare begravningar som skett efter de första begravningarna i gånggriften. Dubbelknappen av brons berättar att de senare begravningarna antagligen är gjorda under bronsåldern. Kammaren har också vid minst tillfälle i mitten av 1800-talet letats igenom av tjuvar och föremål kan därmed ha blivit bortförda från platsen.

gravfynd

 

Vägbeskrivning: Finns i Falköpings stad, vid Kung Björns väg (öster om Danska vägen). Vid gånggriften finns informationsskylt.

Koordinater: x=6451908.18, y=1366686.922

 

 

Mer information om Kung Björns grav

 

Fornsök, Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nr Falköping 18:1


Historiska museets samlingar

Ej digitaliserat objekt

 

<<< Tillbaka