Megaliter på webben

 

Tre fjärdedelar av alla Sverige megalitgravar finns inom Falbygden. Man hittar dem nästan överallt, på åkrar och ängar, i trädgårdar, parker och gathörn. Ordet megalit betyder stor sten. Det är en bra beskrivning av konstruktionen med stora naturliga eller grovt tillhuggna stenblock. Ibland syns megaliterna som stora högar i landskapet.

Genom att titta närmare på och följa stenåldersmänniskornas spår kan vi göra oss en bild av deras liv. Hur de bodde, vad de åt och något om hur de kan ha sett på döden. Kanske var de inte så olika dig och mig som vi tror. Denna webbplats är tänkt som en handledning för lärare och elever som vill upptäcka megalitgravar och lära sig mer om människorna från bondestenåldern.

 

girommen